Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9
Thông báo sinh viên
Hà Nội ngày 26/05/2013 các lớp ONE15, ONE17, TNE3B, FNE3B học tập trung buổi 2
Thứ 6, ngày 17/05/2013 04:01:34

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trung các lớp:  Lớp ONE15, ONE17 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp  Lớp TNE3B ngành Ngân hàng thương mại  Lớp FNE3B ngành Kế toán tổng hợp  Thời gian: Ngày 26 tháng 05 năm 2013 Địa điểm: Giảng đường D2, B2 - Trường Đại học Kinh tế Quốc ...

Hà Nội ngày 26/05/2013 các lớp ONE19, ONE21, TNE5A, FNE5A học tập trung buổi 2
Thứ 6, ngày 17/05/2013 03:56:15

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trung các lớp:  Lớp ONE19, ONE21 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp  Lớp TNE5A ngành Ngân hàng thương mại  Lớp FNE5A ngành Kế toán tổng hợp  Thời gian: Ngày 26 tháng 05 năm 2013 Địa điểm: Giảng đường D2, D - Trường Đại học Kinh tế Quốc ...

Hà Nội ngày 26/05/2013 các lớp ONE23, ONE25, TNE5B, FNE5B khai giảng và học tập trung
Thứ 6, ngày 17/05/2013 03:39:58

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung các lớp: Lớp ONE23, ONE25 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp Lớp TNE5B ngành Tài chính ngân hàng Lớp FNE5B ngành Kế toán tổng hợp Thời gian: Ngày 26 tháng 05 năm 2013Địa điểm khai giảng buổi sáng: Hội trường A - Trường ...

Hà Nội ngày 05/05/2013 các lớp ONE11, ONE13, TNE3A-FNE3A học tập trung buổi 2
Thứ 6, ngày 26/04/2013 03:37:51

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trung các lớp: Lớp ONE11, ONE13 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp Lớp TNE3A ngành Ngân hàng thương mại Lớp FNE3A ngành Kế toán tổng hợp Thời gian: Ngày 05 tháng 05 năm 2013Địa điểm: Giảng đường D - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Xem ...

Hà Nội ngày 05/05/2013 các lớp ONE1, ONE2, TNE1-FNE1, ONE3-TNE1B, ONE5-FNE1B thi kết thúc học phần
Thứ 6, ngày 26/04/2013 03:31:22

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần các môn Kinh tế vi mô - ECO101, Kinh tế vĩ mô - ECO102 và Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - LêNin 2 các lớp:  Lớp ONE1, ONE2, ONE3, ONE5 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp  Lớp TNE1, TNE1B ngành Ngân hàng thương mại ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top