Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9
Thông báo sinh viên
Thông báo học Online S tháng 04/2013
Thứ 2, ngày 15/04/2013 08:08:40

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trực tuyến qua mạng (OnlineS) trong tháng 4/2013 như sau: Lớp ONE3, ONE5, TNE1B, FNE1B học 2 môn Kinh tế vi mô (ECO101) và Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-LêNin 2 (PHM102) Lớp ONE1, ONE2, TNE1, FNE1 học 2 môn Môn Kinh tế vĩ mô (ECO102) và Những ...

Hà Nội ngày 14/04/2013, các lớp ONE15, ONE17, TNE3B, FNE3B thi kết thúc học phần và học tập trung
Thứ 5, ngày 11/04/2013 03:47:09

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần và học tập trung các lớp:  Lớp ONE15, ONE17 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp  Lớp TNE3B ngành Ngân hàng thương mại  Lớp FNE3B ngành Kế toán tổng hợp  Thời gian: Ngày 14 tháng 04 năm 2013 Địa điểm thi: Giảng đường ...

Hà Nội ngày 07/04/2013 các lớp ONE19, ONE21, TNE5, FNE5 khai giảng và học tập trung
Thứ 3, ngày 02/04/2013 03:30:44

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung các lớp: Lớp ONE19, ONE21 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp Lớp TNE5 ngành Tài chính ngân hàng Lớp FNE5 ngành Kế toán tổng hợp Thời gian: Ngày 07 tháng 04 năm 2013Địa điểm khai giảng buổi sáng: Hội trường A - Trường ...

Hà Nội ngày 31/03/2013 các lớp ONE15, ONE17, TNE3B, FNE3B học tập trung buổi 2
Thứ 3, ngày 26/03/2013 04:59:06

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trung các lớp:  Lớp ONE15, ONE17 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp  Lớp TNE3B ngành Tài chính ngân hàng  Lớp FNE3B ngành Kế toán tổng hợp  Thời gian: Ngày 31 tháng 03 năm 2013  Địa điểm: Giảng đường B2, D - Trường Đại học ...

Hà Nội ngày 31/03/2013 các lớp ONE7, ONE9, TNE1C, FNE1C thi kết thúc học phần
Thứ 3, ngày 26/03/2013 04:54:55

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp:  Lớp ONE7, ONE9 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp  Lớp TNE1C ngành Tài chính ngân hàng  Lớp FNE1C ngành Kế toán tổng hợp  Thời gian: Ngày 31 tháng 03 năm 2013 Địa điểm thi: Giảng đường D - Trường Đại học ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top