Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9
Thông báo sinh viên
Hà Nội ngày 24/03/2013 các lớp ONE7, ONE9, TNE1C, FNE1C học tập trực tuyến qua mạng
Thứ 4, ngày 20/03/2013 05:02:18

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trực tuyến qua mạng (OnlineS) môn Kinh tế vi mô - ECO101 các lớp:  Lớp ONE7, ONE9 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp  Lớp TNE1C ngành Ngân hàng thương mại  Lớp FNE1C ngành Kế toán tổng hợp  Thời gian:  Học tập trực tuyến ...

Hà Nội ngày 10/03/2013 các lớp ONE3, ONE5, TNE1B, FNE1B học tập trực tuyến qua mạng (OnlineS)
Thứ 3, ngày 05/03/2013 02:19:01

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trực tuyến qua mạng (OnlineS) môn Kinh tế vi mô - ECO101 các lớp:  Lớp ONE3, ONE5 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp  Lớp TNE1B ngành Tài chính ngân hàng  Lớp FNE1B ngành Kế toán tổng hợp  Thời gian:  Học tập trực tuyến qua ...

Hà Nội ngày 10/03/2013 các lớp ONE7, ONE9, TNE1C, FNE1C học tập trung
Thứ 3, ngày 05/03/2013 02:08:30

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trung các lớp: Lớp ONE7, ONE9 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp Lớp TNE1C ngành Tài chính ngân hàng Lớp FNE1C ngành Kế toán tổng hợp Thời gian: Ngày 10 tháng 03 năm 2013 Địa điểm: Giảng đường D - Trường Đại học Kinh tế quốc ...

Hà Nội ngày 09/03 - 10/03/2013 các lớp ONE1, ONE2, TNE1, FNE1 thi và học trực tuyến qua mạng
Thứ 3, ngày 05/03/2013 02:06:30

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần môn Kinh tế vi mô - ECO101 và học tập trực tuyến qua mạng (OnlineS) môn Kinh tế vĩ mô - ECO102 các lớp: Lớp ONE1, ONE2 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp Lớp TNE1 ngành Tài chính ngân hàng Lớp FNE1 ngành Kế toán tổng hợp ...

Hà Nội ngày 03/03/2013, các lớp ONE11, ONE13, TNE3A, FNE3A học tập trung buổi 2
Thứ 2, ngày 25/02/2013 07:08:14

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trung các lớp: Lớp ONE11, ONE13 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp Lớp TNE3A ngành Tài chính ngân hàng Lớp FNE3A ngành Kế toán tổng hợp Thời gian: Ngày 03 tháng 03 năm 2013Địa điểm: Giảng đường D - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Xem ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top