Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9
Thông báo sinh viên
Hà Nội ngày 27/01/2013 các lớp ONE3, ONE5, TNE1B, FNE1B thi kết thúc học phần
Thứ 6, ngày 11/01/2013 08:50:21

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp: Lớp ONE3, ONE5 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp Lớp TNE1B ngành Tài chính ngân hàng Lớp FNE1B ngành Kế toán tổng hợp Thời gian: Ngày 27 tháng 01 năm 2013Địa điểm thi: Giảng đường D - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Xem ...

Hà Nội, ngày 06/01/2013, các lớp ONE3, ONE5, TNE1B-FNE1B học tập trung buổi 2
Thứ 5, ngày 27/12/2012 10:36:12

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trung các lớp: Lớp ONE3, ONE5 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp Lớp TNE1B ngành Tài chính ngân hàng Lớp FNE1B ngành Kế toán tổng hợp Thời gian: Ngày 06 tháng 01 năm 2012Địa điểm: Giảng đường D - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Xem chi tiết: Thời ...

Hà Nội, ngày 06/01/2013 các lớp ONE7, ONE9, TNE1C-FNE1C thi kết thúc học phần và học tập trung
Thứ 5, ngày 27/12/2012 10:29:53

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần và học tập trung các lớp: Lớp ONE7, ONE9 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp Lớp TNE1C ngành Tài chính ngân hàng Lớp FNE1C ngành Kế toán tổng hợp Thời gian: Ngày 06 tháng 01 năm 2013Địa điểm thi và học tập trung: Giảng đường D - Trường ...

Thông báo nghỉ tết dương lịch năm 2013
Thứ 3, ngày 25/12/2012 15:04:07

Chương trình NEU-EDUTOP trân trọng thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập, Thầy/Cô giảng viên, trợ giảng đang giảng dạy tại chương trình NEU-EDUTOP lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2013. Thời gian: Từ ngày 29 tháng 12 năm 2012 đến ngày 01 tháng 01 năm 2013 Xem chi tiết: Thông báo nghỉ tết dương lịch năm 2013

Hà Nội, ngày 23/12/2012 các lớp ONE11, ONE13, TNE2, FNE2 khai giảng và học tập trung
Thứ 6, ngày 14/12/2012 07:23:13

Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung các lớp: Lớp ONE11, ONE13 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp Lớp TNE2 ngành Tài chính ngân hàng Lớp FNE2 ngành Kế toán tổng hợp Thời gian: Ngày 23 tháng 12 năm 2012Địa điểm khai giảng buổi sáng: Xem chi tiết tại thông báo khai ...Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top