Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9
Tin tuyển sinh
Lễ Bế giảng và trao bằng cử nhân hệ đại học từ xa theo phương thức E-Learning
Thứ 6, ngày 21/10/2016 09:17:05

Lễ Bế giảng và trao bằng cử nhân hệ đại học từ xa theo phương thức E-Learning Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường Nhà Văn hóa, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Lễ trao bằng cử nhân cho 174 sinh viên Đại học Hệ Từ xa Neu-Edutop.

13.09.2015: Lễ khai giảng TS28 chương trình đào tạo cử nhân Neu-Edutop
Thứ 6, ngày 18/09/2015 15:07:35

13.09.2015: Lễ khai giảng TS28 chương trình đào tạo cử nhân Neu-Edutop Sáng 13 tháng 9 năm 2015, tại G2 nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức lễ khai giảng chương trình đào tạo cử nhân NEU – EDUTOP theo phương thức E – LEARNING.

16.08.2015: Lễ khai giảng TS27 chương trình đào tạo cử nhân Neu-Edutop
Thứ 4, ngày 19/08/2015 11:21:20

16.08.2015: Lễ khai giảng TS27 chương trình đào tạo cử nhân Neu-Edutop Ngày 16 tháng 8 năm 2015, tại G2 nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức lễ khai giảng đợt TS27 chương trình đào tạo cử nhân NEU – EDUTOP theo phương thức E – LEARNING

12.07.2015: Lễ khai giảng đợt TS26 chương trình đào tạo cử nhân Neu-Edutop
Thứ 3, ngày 14/07/2015 08:48:18

12.07.2015: Lễ khai giảng đợt TS26 chương trình đào tạo cử nhân Neu-Edutop Ngày 12 tháng 07 năm 2015, tại Hội trường G2 nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức lễ khai giảng đợt TS26 chương trình đào tạo cử nhân NEU – EDUTOP theo phương thức E – LEARNING.

14.06.2015: Lễ khai giảng TS25 chương trình đào tạo cử nhân Neu-Edutop
Thứ 3, ngày 16/06/2015 08:28:43

14.06.2015: Lễ khai giảng TS25 chương trình đào tạo cử nhân Neu-Edutop Sáng 14 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường G2 nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức lễ khai giảng chương trình đào tạo cử nhân NEU – EDUTOP theo phương thức E – LEARNINGTư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top