Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Giấy mời tham gia viết bài Hội nghị khoa học


 

MỜI THAM GIA VIẾT BÀI HỘI NGHỊ KHOA HỌC

 

 

 

 

 

 

 

“ SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING”

 

Trân trọng kính mời các thầy cô, nhà khoa học tham gia viết bài cho Hội nghị khoa học với chủ đề “ Hội nghị sơ kết Chương trình đào tạo từ xa theo phương thức E-learning” do trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức, dự kiến vào cuối tháng 12/2013, tại Hội trường Gác 2 Nhà 10. Bài viết được in thành kỷ yếu khoa học.

 

Rất mong nhận được bài viết tham gia Hội nghị từ quý thầy cô và các nhà khoa học.  Chi tiết định hướng viết bài trong file đính kèm.

 

Chi tiết liên hệ: ThS. Bùi Kiên Trung (PGĐ. TT ĐTTX) - ĐT: 0912228939 - Email: trung76@gmail.com

 

Trân trọng cảm ơn!

 

- Đăng ký trực tuyến: (Tại đây)

 

           - Download file đính kèm:

 

             File: giấy mời tham gia viết bài hội nghị khoa học

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top