Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Hà Nội ngày 05/05/2013 các lớp ONE1, ONE2, TNE1-FNE1, ONE3-TNE1B, ONE5-FNE1B thi kết thúc học phần


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần các môn Kinh tế vi mô - ECO101, Kinh tế vĩ mô - ECO102 và Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - LêNin 2 các lớp:

 Lớp ONE1, ONE2, ONE3, ONE5 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

 Lớp TNE1, TNE1B ngành Ngân hàng thương mại

 Lớp FNE1, FNE1B ngành Kế toán tổng hợp

 Thời gian: Ngày 05 tháng 05 năm 2013 tại giảng đường D và D2 - Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 Xem chi tiết:

 Thông báo thi kết thúc học phần ngày 05/05/2013

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top