Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Hà Nội, ngày 06/01/2013, các lớp ONE3, ONE5, TNE1B-FNE1B học tập trung buổi 2


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trung các lớp:

Lớp ONE3, ONE5 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

Lớp TNE1B ngành Tài chính ngân hàng

Lớp FNE1B ngành Kế toán tổng hợp

Thời gian: Ngày 06 tháng 01 năm 2012
Địa điểm: Giảng đường D - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem chi tiết:

Thời khóa biểu học tập trung ngày 06/01/2013

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top