Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Hà Nội, ngày 07/10/2012 các lớp ONE1, ONE2, TNE1, FNE1 học tập trung buổi 2


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trung các lớp:

Lớp ONE1, ONE2 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

Lớp TNE1 ngành Tài chính ngân hàng

Lớp FNE1 ngành Kế toán tổng hợp

Thời gian: Ngày 07 tháng 10 năm 2012
Địa điểm: Giảng đường B2 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem chi tiết:

Thời khóa biểu học tập trung ngày 07/10/2012

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top