Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Hà Nội ngày 10/03/2013 các lớp ONE3, ONE5, TNE1B, FNE1B học tập trực tuyến qua mạng (OnlineS)


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trực tuyến qua mạng (OnlineS) môn Kinh tế vi mô - ECO101 các lớp:

 Lớp ONE3, ONE5 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

 Lớp TNE1B ngành Tài chính ngân hàng

 Lớp FNE1B ngành Kế toán tổng hợp

 Thời gian:

 Học tập trực tuyến qua mạng (OnlineS) ngày 10 tháng 03 năm 2013

 Xem chi tiết:

 Thông báo học OnlineS ngày 10/03/2013

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top