Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Hà Nội ngày 10/03/2013 các lớp ONE7, ONE9, TNE1C, FNE1C học tập trung


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trung các lớp:

Lớp ONE7, ONE9 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

Lớp TNE1C ngành Tài chính ngân hàng

Lớp FNE1C ngành Kế toán tổng hợp

Thời gian: Ngày 10 tháng 03 năm 2013

Địa điểm: Giảng đường D - Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Xem chi tiết:

Thông báo học tập trung ngày 10/03/2013

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top