Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Hà Nội, ngày 11/11/2012 các lớp ONE7, ONE9, TNE1C, FNE1C khai giảng và học tập trung


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung các lớp:

Lớp ONE7, ONE9 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

Lớp TNE1C ngành Tài chính ngân hàng

Lớp FNE1C ngành Kế toán tổng hợp

Thời gian: Ngày 11 tháng 11 năm 2012
Địa điểm khai giảng buổi sáng: Xem chi tiết tại thông báo khai giảng
Địa điểm học tập trung buổi chiều: Giảng đường B2 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem chi tiết:

Thông báo lễ khai giảng lớp ONE9 tại Hà Nội ngày 11/11/2012

Thông báo lễ khai giảng lớp ONE7 tại Hà Nội ngày 11/11/2012

Thông báo lễ khai giảng lớp TNE1C-FNE1C tại Hà Nội ngày 11/11/2012

Thông báo học tập trung tại Hà Nội ngày 11/11/2012

Bản đồ địa điểm khai giảng và học tập trung lớp ONE9

Bản đồ địa điểm khai giảng và học tập trung lớp ONE7, TNE1C, FNE1C

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top