Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Hà Nội ngày 14/04/2013, các lớp ONE15, ONE17, TNE3B, FNE3B thi kết thúc học phần và học tập trung


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần và học tập trung các lớp:

 Lớp ONE15, ONE17 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

 Lớp TNE3B ngành Ngân hàng thương mại

 Lớp FNE3B ngành Kế toán tổng hợp

 Thời gian: Ngày 14 tháng 04 năm 2013

Địa điểm thi: Giảng đường D - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Địa điểm học tập trung: Giảng đường D2 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 Xem chi tiết:

Thông báo thi kết thúc học phần ngày 14/04/2013

Thông báo học tập trung ngày 14/04/2013

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top