Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Hà Nội, ngày 16/12/2012 các lớp ONE1, ONE2, TNE1, FNE1 thi kết thúc học phần và học OnlineS


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần và học tập trực tuyến qua mạng (OnlineS) các lớp:

Lớp ONE1, ONE2 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

Lớp TNE1 ngành Tài chính ngân hàng

Lớp FNE1 ngành Kế toán tổng hợp

Thời gian: Ngày 16 tháng 12 năm 2012
Địa điểm thi: Giảng đường D - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thời gian học tập trực tuyến qua mạng chi tiết tại thông báo bên dưới

Xem chi tiết:

Thông báo thi kết thúc học phần ngày 16/12/2012

Thông báo học OnlineS ngày 16/12/2012

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top