Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Hà Nội, ngày 23/12/2012 các lớp ONE11, ONE13, TNE2, FNE2 khai giảng và học tập trung


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung các lớp:

Lớp ONE11, ONE13 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

Lớp TNE2 ngành Tài chính ngân hàng

Lớp FNE2 ngành Kế toán tổng hợp

Thời gian: Ngày 23 tháng 12 năm 2012
Địa điểm khai giảng buổi sáng: Xem chi tiết tại thông báo khai giảng
Địa điểm học tập trung buổi chiều:
Giảng đường G - Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Xem chi tiết:

Thông báo lễ khai giảng tại Hà Nội ngày 23/12/2012

Thời khóa biểu học tập trung tại Hà Nội ngày 23/12/2012

Bản đồ địa điểm khai giảng và học tập trung ngày 23/12/2012

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top