Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Hà Nội ngày 26/05/2013 các lớp ONE15, ONE17, TNE3B, FNE3B học tập trung buổi 2


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trung các lớp:

 Lớp ONE15, ONE17 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

 Lớp TNE3B ngành Ngân hàng thương mại

 Lớp FNE3B ngành Kế toán tổng hợp

 Thời gian: Ngày 26 tháng 05 năm 2013
 Địa điểm: Giảng đường D2, B2 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 Xem chi tiết:

 Thời khóa biểu học tập trung ngày 26/05/2013

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top