Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Hà Nội, ngày 29/09/2012 các lớp ONE3A, ONE3B, TNE1B, FNE1B khai giảng và học tập trung


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung các lớp:

Lớp ONE3A, ONE3B ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

Lớp TNE1B ngành Tài chính ngân hàng

Lớp FNE1B ngành Kế toán tổng hợp

Thời gian: Ngày 29 tháng 09 năm 2012
Địa điểm khai giảng buổi sáng: Hội trường Gác 2 Nhà 10 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Địa điểm học tập trung buổi chiều: Giảng đường
Gác 2 Nhà 10 và giảng đường D102 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem chi tiết:

Thông báo lễ khai giảng tại Hà Nội ngày 29/09/2012

Thông báo học tập trung tại Hà Nội ngày 29/09/2012

Bản đồ địa điểm khai giảng và học tập trung tại Hà Nội ngày 29/09/2012

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top