Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Hà Nội ngày 30/06/2013 Khai giảng và học tập trung


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch khai giảng và học tập trung các lớp:

Lớp ONE27, ONE29 ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

Lớp TNE7A ngành Tài chính ngân hàng

Lớp FNE7A ngành Kế toán tổng hợp

Thời gian: Ngày 30 tháng 06 năm 2013
Địa điểm khai giảng buổi sáng: Hội trường A - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Địa điểm học tập trung buổi chiều: Giảng đường D, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Xem chi tiết:

Thông báo lễ khai giảng ngày 30/06/2013

Thời khóa biểu học tập trung ngày 30/06/2013

Sơ đồ địa điểm khai giảng và học tập trung ngày 30/06/2013

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top