Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Thông báo học Online S tháng 04/2013


Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning NEU-EDUTOP thông báo kế hoạch học tập trực tuyến qua mạng (OnlineS) trong tháng 4/2013 như sau:

Lớp ONE3, ONE5, TNE1B, FNE1B học 2 môn Kinh tế vi mô (ECO101) và Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-LêNin 2 (PHM102)

Lớp ONE1, ONE2, TNE1, FNE1 học 2 môn Môn Kinh tế vĩ mô (ECO102) và Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-LêNin 2 (PHM102)

Xem chi tiết:

Thông báo học OnlineS môn Kinh tế vi mô

Thông báo học OnlineS môn Kinh tế vĩ mô

Thông báo học OnlineS môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-LêNin 2

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top