Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Thông báo lịch họp thành lập Liên chi Hội sinh viên ĐTTXa


HỌP LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN ĐÀO TẠO TỪ XA 1. Thời gian: 14h30’ ngày 13/10/2013 2. Địa điểm: Giảng đường B2.101 3. Dự kiến kế hoạch tổ chức STT Thời gian Nội dung Ghi chú 1 14h30’ - Chủ tọa ổn định và giới thiệu nội dung cuộc họp - Chủ tịch HSV trường ĐH KTQD phổ biến chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của HSV trường 2 15h00’ - Giới thiệu một số ứng viên đã qua sơ tuyển hồ sơ - Các SV đọc thông tin của các ứng viên này 3 15h30’ Các ứng viên tự giới thiệu về bản thân (từ 2-3’ mỗi người) 4 16h00’ Tiến hành bầu BCH lâm thời 5 16h30’ Giới thiệu BCH lâm thời 6 16h40’ - Ban tổ chức phổ biến kế hoạch hoạt động của HSV trường và dự kiến kế hoạch của LCH SV ĐTTX 3 tháng cuối năm 2013 7 17h00’ Ban chấp hành lấy ý kiến kế hoạch của LCH SV ĐTTX 3 tháng cuối năm 2013 8 17h20’ Thống nhất Kế hoạch hoạt động 9 17h30’ Kết thúc 4. Cơ cấu Ban chấp hành Lâm thời LCH SV ĐTTX: - Ban chấp hành Lâm thời gồm: + 01 Liên chi hội Trưởng. + 02 Liên chi hội Phó. + 04 Ủy viên L
 

thong_bao_LCH_DTTXa

 


HỌP LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN ĐÀO TẠO TỪ XA

 

1. Thời gian: 14h30’ ngày 13/10/2013

2. Địa điểm:         Giảng đường B2.101

3. Dự kiến kế hoạch tổ chức

STT

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1

14h30’

- Chủ tọa ổn định và giới thiệu nội dung cuộc họp

- Chủ tịch HSV trường ĐH KTQD phổ biến chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của HSV trường

 

2

15h00’

- Giới thiệu một số ứng viên đã qua sơ tuyển hồ sơ
- Các SV đọc thông tin của các ứng viên này

 

3

15h30’

Các ứng viên tự giới thiệu về bản thân (từ 2-3’ mỗi người)

 

4

16h00’

Tiến hành bầu BCH lâm thời

 

5

16h30’

Giới thiệu BCH lâm thời

 

6

16h40’

- Ban tổ chức phổ biến kế hoạch hoạt động của HSV trường và dự kiến kế hoạch của LCH SV ĐTTX 3 tháng cuối năm 2013

 

7

17h00’

Ban chấp hành lấy ý kiến kế hoạch của LCH SV ĐTTX 3 tháng cuối năm 2013

 

8

17h20’

Thống nhất Kế hoạch hoạt động

 

9

17h30’

Kết thúc

 

 

4. Cơ cấu Ban chấp hành Lâm thời LCH SV ĐTTX:

- Ban chấp hành Lâm thời gồm:

+ 01 Liên chi hội Trưởng.

+ 02 Liên chi hội Phó.

+ 04 Ủy viên LCH.

- Ban liên lạc LCH SV: trực thuộc Ban chấp hành Lâm thời. Thành viên cua Ban liên lạc

gồm từ 1- 3 Sinh viên mỗi lớp, những SV này là thành viên tích cực của lớp, đại diện

trong các hoạt động của Liên chi hội sinh viên.

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top