Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Thông báo nghỉ lễ 10/03 âm lịch, giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động năm 2018


Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/03 âm lịch, Lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/04/2018) Qà quốc tế lao động (01/05/2018) cho sinh viên, giảng viên tại chương trình đào tạo NEU-EDUTOP như sau:
30042018
Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top