Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp của Chương trình cử nhân từ xa Elearning ngày 15/10/2016


Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp của Chương trình cử nhân từ xa Elearning ngày 15/10/2016 Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp của Chương trình cử nhân từ xa Elearning ngày 15/10/2016

THÔNG BÁO 

Về việc trao bằng tốt nghiệp đại học từ xa đợt 1 năm 2016 Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp của Chương trình cử nhân từ xa Elearning.

rsz_thong_bao_trao_bang_tot_nghiep_dai_hoc_tu_xa_dot_1_nam_2016-page-001.jpg

 

Download thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp đại học từ xa đợt 1 năm 2016 chương trình NEU-EDUTOP ngày 15/10/2016 tại đây.

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top