Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội(024) 3868.4287


  • 8
  • 9


Trong trường hợp tôi chưa nộp đủ hồ sơ và chưa có Quyết định trúng tuyển của Trường thì tôi có được cấp bằng không?


Trong trường hợp tôi chưa nộp đủ hồ sơ và chưa có Quyết định trúng tuyển của Trường thì tôi có được cấp bằng không?

 

●      Có một số anh chị học viên đang theo học mà chưa nộp đủ hồ sơ nên chưa có quyết định trúng tuyển. Chúng tôi khuyến khích các anh chị hoàn thiện hồ sơ sớm và nhận quyết định trúng tuyển để có cơ sở cấp bằng sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo.

●      Trong trường hợp học viên không hoàn thiện được hồ sơ, nếu có mong muốn anh chị vẫn có thể tham gia học lấy kiến thức như trong cam kết hoàn thiện hồ sơ đã ký.

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết Tuyển sinh


Tư vấn tuyển sinh

Hà Nội:               (043) 868.4287

doitac3


topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top